We hire!

WE ARE LOOKING FOR:

PHP Junior Developer

Your duties:

Our expectations:

Welcome skills:

We offer:

W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.

In the submitted materials, please add the following statement as follows:
I agree to process my personal data for the purpose of this and subsequent recruitment (in accordance with the Law on Personal Data Protection dated 29 August 1997, i.e., OJ 2014., Pos. 1182). I also agree to provide my personal data to prospective employers.